Privacyverklaring The Catnanny Majorie conform AVG

 

The Catnanny Majorie, gevestigd aan Eikenlaan 20

1161 TT / Zwanenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.thecatnanny.nl

Eikenlaan 20, 1161 TT / Zwanenburg

Telefoonnummer: +31620441731

KvK 67061095

 

Persoonsgegevens die The Catnanny Majorie verwerkt

The Catnanny Majorie verwerkt uw persoonsgegevens die u aan mij verstrekt uitsluitend voor het uitvoeren van de oppaswerkzaamheden en voor de fiscale bewaarplicht.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik hiervoor verwerk:

- Voor- en achternamen

- Adresgegevens

- Telefoonnummers

- E-mailadressen 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag The Catnanny Majorie de persoonsgegevens verwerkt

The Catnanny Majorie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om te weten wie de eigenaar of eigenaren zijn van de kat(ten)

- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

- U, de noodcontact –of reservesleutelpersoon te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn dienstverlening.

- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/of producten

- Het afhandelen van uw betaling

- The Catnanny Majorie verwerkt ook persoonsgegevens van de opdrachtgever als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

The Catnanny Majorie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die The Catnanny Majorie verwerkt

The Catnanny Majorie verzamelt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. De enige persoonsgegevens die ik verzamel zijn de bovenvermelde persoonsgegevens

 

Hoe lang The Catnanny Majorie persoonsgegevens bewaart

The Catnanny Majorie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van drie jaar na het afnemen van de laatste oppasdienst. De onderstaande persoonsgegevens zullen dan verwijderd worden uit alle bestanden van The Catnanny Majorie met uitzondering van de facturen en de factuuroverzichten. De facturen en factuuroverzichten met de daarop vermelde persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van zeven jaar in verband met de fiscale bewaarplicht.

- Voor- en achternamen

- Adresgegevens

- E-mail adressen

- Telefoonnummers

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

The Catnanny Majorie gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook wordt de website hiermee geoptimaliseerd.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Catnanny Majorie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar thecatnanny@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zal ik eerst middels telefoon met u contact opnemen om er zeker van te zijn dat u het verzoek zelf hebt ingediend.  Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

The Catnanny Majorie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe The Catnanny de persoonsgegevens beveiligt

The Catnanny Majorie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op of via thecatnanny@hotmail.com